☺.::.CHOLETTURC.::.☺
  les noms
 
Le nom commun / cins isim
 
Aynı cinsten varlıkların tümüne ad olan isimlerdir. Mesela L’étudiant /öğrenci) sözcüğü bütün üniversite öğrencileri için kullanılan bir cins isimdir.
 
La chaise : sandalye
La fille : kız
Le professeur : öğretmen
La maison : ev
 
Le nom propre / özel isim
 
  Français
Ankara
Mer noir
Turquie
Marseille
 
Le nom concret / somut isim
 
Varlığını duyu organlarımızla anlayabildiğimiz varlıklardır.
 
La forêt : orman
L’usine: fabrika
Le fer: demir
 
Le nom abstrait / soyut isim
 
Varlıklarını akıl yoluyla anladığımız isimlerdir.
 
La joie: sevinç
La richesse: zenginlik
Le deuil : yas
L’amour: aşk,sevgi
Le sommeil: uyku
 
Le nom collectif / topluluk ismi
 
L’armée : ordu
Le peuple: halk
La caravane: kervan
La douzaine: düzine
 
Le nom composé / birleşik isim
 
Kural: Fransızcada birleşik isimlerin arasına (-) işreti konur
 
Le chou-fleur : karnabahar
La belle-soeur : baldız
Le gratte- ciel: gökdelen
La belle-de-nuit : gece sefası
 
Eril isimleri Dişil hale dönüştürme
 
Sonları –er ile biten eril (masculin) isimlerin sonuna –e getirilerek dişil (féminin) yapılır.
 
Un ami (bir erkek arkadaş)            >     une amiE : bir kız arkadaş
Un français : bir Fransız (erkek)     >      une française : bir Fransız (bayan)
Un marchand : bir erkek satıcı        >      une marchande : bir bayan satıcı
 
Sonu –n ve –t sessiz (consonnes) harfleriyle biten masculin – eril isimlerin féminin olması için sonlarındaki –t ler : tt+e = tte ; -n ler nn+e = nne olurlar.
 
Le lion (erkek aslan)     la lionne : dişi aslan
Le chat: erkek kedi       la chatte: dişi kedi
 
Sonu : -eau ile bitenler –elle haline dönüşür
 
Le chameau : erkek deve    la chamelle : dişi deve
L’agneau:     erkek kuzu     l’agnelle : dişi kuzu
 
Sonu –er ile bitenler –ère dönüşür.
 
Un étranger : bir erkek yabancı    une étrangère : bir bayan yabancı
Le fermier: erkek çiftçi                 la  fermière: bayan çiftçi
 
Sonu – eur ile bitenler euse halini alır
 
Le menteur yalancı erkek              la menteuse : yalancı bayan
Un coiffeur : bir erkek berber         une coiffeuse : bir bayan berber
 
Sonu –teur ile bitenler – trice olurlar
 
Un acteur: bir erkek oyuncu           une actrice : bir bayan oyuncu
Un directeur : bir erkek müdür        une directrice : bir bayan müdür
 
Bazı isimlerin eril-dişil hallerinde düzen yoktur
 
Un prince : bir prens                une princesse : bir prenses
Le canard : erkek ördek           une cane : dişi ördek
Le cheval : erkek at                 la jument : kısrak
Le gendre : damat                     la bru : gelin
 
Bazı kişi adları her iki cinside karşılar
 
Un enfant :bir erkek çocuk         une enfant : bir kız çocuk
Un concierge : bir erkek kapıcı    une concierge : bir bayan kapıcı
 
 
Bazı hayvan isimlerinde her iki cinside karşılar
 
Un éléphant : bir fil (hem erkek hemde dişi fil için söylenir)
Un lézard : bir kertenkele    
Une baleine: bir balina
 
Fransızcada bazı mesleklerin dişili yoktur bu durumlarda –femme sözcüğü eklenerek dişili yapılır:
 
Un médecin : bir erkek doktor                    une femme médecin :bir bayan doktor
Le professuer : bir erkek öğretmen             la femme professuer : bayan öğretmen
 
Bir kısım isimlerin –eril durumundaki anlamlarıyla –dişil oldukları zamanki anlamları arasında fark vardır
 
Masculin – eril                                                              Féminin - dişil
 
Aigle : yırtıcı kuş, üstün adam, dahi         aigle : dişi kartal, bayrak, arma
Couple: evli çift                                          couple: çift (eşya için)
Livre : kitap                                                livre: eski ağırlık ölçüsü
Vase : vazo                                                 vase : çamur
 
Pluriel des noms / isimlerin çoğulu
 
Fransızcada genellikle sözcüklerin sonuna –s getirilerek yapılır
 
Le livre : kitap            les livres : kitaplar
Un chien : bir köpek   des chiens : köpekler
 
Fakat bazı isimler aldıkları son eklere bağlı olarak farklı biçimlerde çoğul yapılırlar
 
 
Sonu –au –eau-eu- oeu ekleriyle biten isimlerin çoğulları – x alarak yaparlar
 
Un bateau : bir gemi           des bateaux : gemiler
Le neveu : yeğen                les neveux :yeğenler
 
Fakat şu 3 isim istisnai olarak –s alırlar:
 
Le landau: araba                                    les landaus: arabalar
Le bleu : acemi er, öğrenci                    les bleus : acemi erler, öğrenciler
Le pneu : araba lastiği                            les pneus : araba lastikleri
 
Sonu –al ile bitenler – aux olur
 
Le journal : gazete        les journaux : gazeteler
 
Fakat le bal (balo),le cal ( nasır) , le festival ( şenlik) , le carnaval (karnaval) ,le chacal .
( çakal) , le récital (resital) le régal (ziyafet) sözcükleri –s getirilerak yapılır.
 
Sonu – ou ile bitenler – x alır
Le bijou : mücevher             les bijoux : mücevherler
L’hibou : baykuş                  les hiboux : baykuşlar
 
-ail ile biten isimleriden 7 tanesi –aux olur diğerleri -s alırlar
le corail: mercan                  les coraux : mercanlar
un bail: kira sözleşmesi       des baux : kira sözleşmeleri
le soupirail : hava deliği      les soupiraux: hava delikleri
un émail : mine, sır              des émaux : mineler, sırlar
le travail: iş çalışma            les travaux : işler, çalışmalar
un ventail : hava deliği (tuğlada) des ventaux : hava delikleri
levitrail : renkli cam pencere       les vitraux : renkli cam pncereler
 
Sonu -s-x-z ile biten tekil isimlerin çoğulları yapılırken değişiklik yapılmaz
 
Le temps : zaman    les temps: zamanlar
Le nez  : burun        les nez: burunlar
La voix : ses    les voix: sesler
fransizcadili.com'dan alintidir
 
   
 
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=
SiteEkle.Web.Tr Bölgeler ve Şehirler ..logo-technitoit