☺.::.CHOLETTURC.::.☺
  les adjectifs
 

SIFATLAR/ LES ADJECTİFS

 

Sıfatlar:İsimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtirler.

petit: küçük... grand: büyük... ce : bu...nouveau: yeni...dix: on...menteur: yalancı...français: fransız...votre : sizin...

+ Fransızcada 6 çeşit sıfat vardır:

1-) L'adjectif qualificatif : Niteleme Sıfatı

2-) L'adjectif possessif : İyelik sıfatı

3-) L'adjectif démonstratif : İşaret Sıfatı

4-) L'adjectif İnterrogatif : Soru Sıfatı

5-) L'adjectif numéral : Sayı Sıfatı

6-) L'adjectif indéfini: Belgisiz Sıfat

 

1-) L'adjectif qualificatif : Niteleme Sıfatı

 

Varlıkların renklerini biçimlerini ve durumlarını belirten sıfatlardırlar.

Une belle fille: güzel bir kız Un chapeau rouge: kırmızı bir şapka

Un ouvrier laborieux : Çalışkan bir işçi Des hommes bons : İyi adamlar.

 

L'adjectif qualificatif ( Niteleme Sıfatlarının FEMİNİN (Dişil) yapılmasının 2 şekli vardır)

1-) Genellikle sonuna -E takısı getirilerek yapılır :

Ali est petit >>> Ayşe est petite

2-) Diğer istisnaları inceleyelim :

a-)Sonu -er ile biten sıfatlar -ère olarak değişir : Un étudiant étranger >>>Une étudiante étrangère (Yabancı bir öğrenci)

b-) Sonu -el ile biten sıfatlar -lle olarak değişir: Un monde mortel >>> Une vie mortelle (ölümlü bir dünya/hayat)

c-) Sonu -al ile biten sıfatlar -ale olarak değişir : La société national du petrol (ulusal petrol şirketi) >>>C'est une société nationale (bu ulusal bir şirkettir.)

d-)Sonu -il ile biten sıfatlar -lle olarak değişir: Un homme gentil (kibar bir bey)>>> Une femme gentille (kibar bir bayan)

e-) Sonu -g ile biten sıfatlar -gue olarak değişir : Un long jardin ( uzun bir bahçe) >>> Une longue route (uzun bir yol)

İstisnalar : beau> belle ...nouveau> nouvel...vieux> vielle

Pluriel des adjectifs /Sıfatların çoğulu:

Genel olarak sonlarına -S takısı getirilerek yapılır : Une chemise jaune (sarı bir gömlek)>>> Des chemises jaunes (sarı gömlekler)

Diğer özel kurallar ise şöyledir:

a-) Tekilinde -S veya -X olanlar aynen kalırlar : Un journalist curieux(meraklı bir gazeteci)>>> Des journalistes curieux (meraklı gazeteciler)

b-) Sonu -eau ile biten sıfatlar -eaux olarak değişir : Un beau tricot : (güzel bir kazak) >>>De beaux tricots (güzel kazaklar)

c-) Sonu -al ile biten sıfatlar -aux olarak değişir: Un livre original (Orjinal bir kitap)>>> Des livres originaux (orjinal kitaplar)

d-) Sonu -eu ile biten sıfatlar -eus olarak değişir : Un livre blue (mavi bir kitap)>>> Des livres bleus (mavi kitaplar)

 

 

fransizcadili.com'dan alintidir
 
   
 
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=
SiteEkle.Web.Tr Bölgeler ve Şehirler ..logo-technitoit