☺.::.CHOLETTURC.::.☺
  Osmanli Padisahlari
(Les Empereurs de L'Ottoman)
 

 

 

 YENi TURK DEVLETLERi
 

TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ VE KURDUKLARI DEVLETLER

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALAN 16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ

 

 

1 - Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48)

2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469)

3 - Avrupa Hun İmparatorluğu (Batı Hun İmparatorluğunun devamı, aynı tarihler)

4 - Akhun İmparatorluğu (370-577)

5 - Göktürk İmparatorluğu (582-630)

6 - Avar İmparatorluğu (550-805)

7 - Hazar İmparatorluğu (650-965)

8 - Uygur Devleti (744-840)

9 - Karahanlılar Devleti (840-1042)

10 - Gazneliler Devleti (969-1187)

11 - Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157)

12 - Harzemşahlar Devleti (1097-1231)

13 - Altınordu Devleti (1230-1481)

14 - Büyük Timur İmparatorluğu (1370-1405)

15 - Babür İmparatorluğu (1526-1858)

16 - Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

 

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALMAYAN TÜRK İMPARATORLUKLARI VE DEVLETLERİ
HUNLAR
 
2 - Güney Hun Devleti (M.S. 48-216)
3 - Birinci Çao-Hun Devleti (304-329) (Çinlilerin verdiği adlar)
4 - İkinci Çao-Hun Devleti (328-352)
5 - Hsia Hun Devleti (407-431)
6 -Kuzey Liang Hun Devleti (401-439)
7 - Lou-Lan Hun Devleti (442-460)
8 - Tabgaç Devleti (386-534)
9 - Doğu Tabgaç Devleti (534-557)
10 - Batı Tabgaç Devleti (534-557)
11 - Cücen Devleti (390-545)
12 - Tukyu Devleti (545-658) (Doğu-Batı dahil)
13 - Kuşhan Devleti (300’ler-400’ler)
14 - Doğu Göktürk İmparatorluğu (582-658)
15 - Batı Göktürk Devleti (582-630)
16 - Basaraba Türk Devleti (1000’ler-1300) (sonra Romen devleti)
17 - Topa Devleti (200’ler-376) (Sibirya)
18 - Vey Devleti (381-500’ler) (Goey de denir)
19 - Yüşi Devleti (M.Ö. 165-M.S. 304) (sonra Çao-Hu)
20 - Tango Şato Devleti (923-936)
21 - Tsin Şato Devleti (937-946)
22 - Turfan Uygur Devleti (911-1368)
23 - Kan-çou Uygur Devleti (905-1226)
24 - Türgeş Devleti (717-766)
25 - Karluk Devleti (766-1215)
26 - Kırgız Devleti (840-1207)
27 - Sabar Devleti (400’ler-500’ler) (Sabir de denir)
28 - Onogur Devleti (400’ler-500’ler)
29 - Tugurkur Devleti (400’ler-500’ler)
30 - Uturgur Devleti (400’ler-500’ler)
31 - Oğuz Yabgu Devleti (950-1000)
32 - Samaniler Devleti (892-999)
33 - Doğu Karahanlı Devleti (1042-1211)
34 - Batı Karahanlı Devleti (1042-1212)
35 - Karahıtaylar Devleti (1125-1215)
36 - Tuğtekinliler Devleti (1103-1154)
37 - Mardin Artuklu Devleti (1104-1408)
38 - Ahlatlılar Devleti (1093-1207)
39 - Sivas Danişmendoğulları Devleti (1073-1173)
40 - Kirman Dinarlılar Devleti (1185-1222)
41- Gurlular Devleti (1187-1295)
 
SELÇUKLULAR
 
43 - Kirman Selçuklu Devleti (1092-1187)
44 - Anadolu Selçuklu Devleti (1157-1194)
45 - Irak Selçuklu Devleti (1157-1194)
 
EYYÛBİLER
 
 
 
47 - Şam Eyyübileri Devleti (1218-1269)
48 - Halep Eyyübileri Devleti (1178-1259)
49 - Hama Eyyübileri Devleti (1178-1350)
50 - Humus Eyyübileri Devleti (1189-1262)
51 - Baalbek Eyyübi Devleti (1170-1244)
52 - Kerek Eyyübi Devleti (1188-1262)
53 - Hısn-ı Keyfa Eyyübi Devleti (1231-1363)
54 - Cezire Eyyübi Devleti (1186-1246)
55 - Yemen Eyyübi Devleti (1183-1228)
56 - CENGİZ İMPARATORLUĞU (Kubilay Han- Çin İmparatorluğu dahil) (1180-1294)
57 - Çağatay Devleti (1294-1424)
58 - İlhanlılar Devleti (1260-1384)
59 - Türk-Çin İmparatorluğu (1260-1367)
60 - Karakoyunlu Devleti (1350-1502)
61 - Akkoyunlu Devleti (1405-1507)
62 - Timuroğulları Devleti (1405-1507)
63 - Buhara Şeybanlılar Devleti (1500-1597)
64 - Astırhanlılar Devleti (Bkz. Buhara Hanlığı) (1597-1740)
 
İRAN TÜRK DEVLETLERİ (1500-1925)
(Zend sülâlesi 1761-1788 dönemi hariç)
65 - Safevi Devleti (1500-1720)
66- Kılciler (Afgan Türkleri) (1722-1729)
67 - Afşarlar (1729-1754)
68 - Kaçarlar (1779-1925)
 
MISIR TÜRK DEVLETLERİ
 
70 - Mısır Kölemen Devleti (Çerkez-Türk hükümdarlar) (1382-1517)
71 - Mısır Hidivliği (Sudan dahil) (Kavalılar Dönemi) (1805-1914)
72 - Mısır Krallığı (Melik) (Kavalılar Dönemi) (1914-1952)
 
HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ
 
74 - Kılciler Delhi Devleti (1290-1320)
75 - Tuğluklular Delhi Devleti (1320-1394)
76 - Dekkan Türk Devleti (1347-1472)
77 - Bicapur Türk Devleti (1472-1520’ler)
78 - Malva Türk Hanlığı (1401-1534)
79 - Gücerat Türk Hanlığı (1394-1400’ler)
80 - Canpur Türk Hanlığı (1394-1400’ler)
 
DİĞER HANLIKLAR, ATABEYLİKLER VE BEYLİKLER
 
2 - Volga Bulgar Hanlığı (665-1391)
3 - Tuna Bulgar Hanlığı (681-864)
4 - Peçenek Hanlığı (860-1091)
5 - Uz Hanlığı (860-1068)
6 - Kuman-Kıpçak Hanlığı (800’ler-1200’ler)
7 - Şato Türk hanlığı (907-1203)
8 - Özbek Hanlığı (1428-1599)
9 - Kazan Hanlığı (1380-1552)
10 - Hive Hanlığı (1510-1920) (Harzem de denir)
11 - Buhara Hanlığı (1599-1785)
12 - Sibir Hanlığı (1556-1600)
13 - Kaşgar Hanlığı (1400’ler-1877)
14 - Hokand Hanlığı (1710-1876)
15 - Türkmenistan Hanlığı (1860-1885)
16 - Kazak Hanlığı (1472-1720)
17 - Kazak Ortayüz Hanlığı (1720-1822)
18 - Kazak Küçükyüz Hanlığı (1720-1822)
19 - Kazak Uluyüz Hanlığı (1720-1800’ler)
20 - Esterhan Hanlığı (1500-1572) (Nogay da denir)
21 - Kırım Hanlığı (1423-1783) (Kerey de denir)
22 - Musul Atabeyliği (1127-1259)
23 - Halep Atabeyliği (1145-1182)
24 - Sancar Atabeyliği (1180-1200)
25 - Amr Adası Atabeyliği (1180-1230)
26 - Uygur Beyliği (800’ler) (sonra devlet oldu)
27 - Karluk Beyliği (Devlet’ten sonra) (1200’ler)
28 - Tolunlular Beyliği (868-904)
29 - Akşidliler Beyliği (935-969)
30 - İzmirliler Beyliği
31 - Dilmaçoğulları Beyliği (1085-1192)
32 - Danişmendoğulları Beyliği (1185-1192)
33 - Saltukoğulları Beyliği (1092-1202)
34 - Sökmenoğulları Beyliği (1100-1207)
35 - Mengücük Beyliği (1118-1183)
36 - Erbil Beyliği (1146-1232)
37 - Çobanoğulları Beyliği (1127-1309)
38 - Karamanoğulları Beyliği (1256-1483)
39 - İnanç Beyliği (1261-1368)
40 - Sahip Ata Beyliği (1275-1341)
41 - Pervane Beyliği (1277-1322)
42 - Menteşe Beyliği (1280-1424)
43 - Çandarlı Beyliği (1292-1462)
44 - Karesi Beyliği (1297-1360)
45 - Germiyan Beyliği (1300-1429)
46 - Hamidoğulları Beyliği (1302-1428)
47 - Saruhan Beyliği (1302-1410)
48 - Aydınoğulları Beyliği (1308-1426)
49 - Teke Beyliği (1321-1390)
50 - Eratna Beyliği (1335-1381)
51 - Dulkadiroğulları Beyliği (1339-1521)
52 - Ramazanoğulları Beyliği (1352-1608)
53 - Dobruca Türk Beyliği (1354-1417)
54 - Kadı Burhanettin Beyliği (1381-1398)
55 - Eşrefoğulları Beyliği (1300-1326)
56 - Berçem Beyliği (1100’ler)
57 - Yaruklular Beyliği (1100’ler)
58 - Şam Beyliği (1117-1154)
59 - Azerbaycan Beyliği (1146-1225)
60 - Fars Beyliği (1147-1284)
61 - Kudüs Artuklu Beyliği (1086-1101)
62 - Harput Artuklu Beyliği (1125-1232)
 
SON DÖNEM TÜRK CUMHURİYETLERİ
 
2 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1915-1917)
3 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1920-1923)
4 - Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920)
5 - Hatay Cumhuriyeti (1938-1939)
6 - Tatar Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)
7 - Başkırd Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)
8 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kuruluşu 14.11.1983)
8 - Azerbeycan Cumhuriyeti (kuruluşu 18.10.1992)
9 - Kazakistan Cumhuriyeti (kuruluşu 16.12.1992)
10 - Kırgızistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)
11 - Özbekistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)
12 - Türkmenistan Cumhuriyeti (kuruluşu 27.10.1991)
13 - Tacikistan Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)
14 - Estonya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)
15 - Litvanya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)
16 - Afganistan Türk Cumhuriyeti
17 - Moğolistan Türk Cumhuriyeti
18 - Macaristan Cumhuriyeti
19 - Bulgaristan Cumhuriyeti
20 - Romanya Cumhuriyeti
21 - Ukrayna Cumhuriyeti (1991)
22- Gürcistan Cumhuriyeti (1991)
 
ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGELERİ
 
2 - Tataristan Türk Cumhuriyeti
3 - Çeçenistan Türk Cumhuriyeti (1997)
4 - İnguşetya Türk Cumhuriyeti
5 - Kuzey Osetya Türk Cumhuriyeti
6 - Güney Osetya Türk Cumhuriyeti
7 - Abhazya Türk Cumhuriyeti
8 - Acaristan Türk Cumhuriyeti
9 - Yakutistan Türk Cumhuriyeti (Soko Türkleri)
10 - Başkırdistan Türk Cumhuriyeti
11 - Çuvaşistan Türk Cumhuriyeti
12 - Nahcivan Özerk Bölgesi
13 - Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi
14 - Kabartay-Balkar Özerk Bölgesi
15 - Kumuk Özerk Bölgesi
16 - Altay Özerk Bölgesi
17 - Udmuristan Özerk Bölgesi
18 - Tunna-Tuva Özerk Bölgesi
19 - Hakas Özerk Bölgesi
20 - Kırım Özerk Bölgesi
21 - Karakalpaklar Özerk Bölgesi
22 - Acaristan Özerk Bölgesi
23 - Abhazya Özerk Bölgesi
24 - Doğu Türkistan (Uygur-Çin’e bağlı)
25 - Gagauz Özerk Bölgesi (Moldavya)
26 - Basklar (Basek Türkleri) (İspanya, Fransa)
 
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ TÜRK TOPLULUKLARI
1 - Mişerler
2 - Samoyetler
3 - Buryatlar
4 - Evenkiler
5 - Aleuitler
6 - Karayimler
7 - Ugurlar
8 - Nogaylar
9 - Tunguzlar
10 - Lazlar
11 - Alanlar
12 - Avarlar
13 - Besniler
14 - Ubıhlar
15 - Adigeler
16 - Kara Tatarlar
17 - Karagaslar
18 - Soyanlar
19 - İrtişler
20 - Tobollar
21 - Kijiler
22 - Telengitler
23 - Teleütler
24 - Kumandılar
25 - Lebedler
26 - Sagaylar
27 - Beltirler
28 - Kaçlar
29 - Kızıllar
30 - Koybalar
31 - Şorlar
32 - Çatlar
33 - Karapapaklar
34 - Malkarlar
35 - Mesketler
36 - Afşarlar (İran)
37 - Koçarlar
38 - Kaşkaylar
39 - Karadağlılar
40 - Şahsevenler
41 - Hemseler
42 - Kengerlulan
43 - Horasanîler
44 - Karayitler
45 - Karaçorlular
46 - Laponlar
47 - Tibet Türkleri
48 - Pamir Türkleri
49 - Mançurya Türkleri
50 - Sancak Türkleri
51 - Kosova Türkleri
52 - İran Azerîleri
53 - İran Türkmenleri
54 - Irak Türkmenleri
55 - Halep Türkmenleri
56 - Mısır Türkleri
57 - Pakistan Timurî Türkleri
58 - Hindistan Timurî Türkleri
59 - Çin Türkleri
60 - Dunganlar
 
 
1 - Dağıstan Türk Cumhuriyeti
1 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1913)
1 - Büyük Bulgar Hanlığı (630-665)
73 - Delhi Türk Kölemen Devleti (Gurlular) (1206-1290)
69 - Mısır Kölemen Devleti (Türkmen hükümdarlar) (1181-1382)
46 - Eyyübî Devleti (1171-1348) (Mısır, Arabistan)
42 - Suriye Selçuklu Devleti (1092-1117)

1 - Kuzey Hun Devleti (M.S. 48-156) (Çinliler Hiyong Nu derler)

 

16 Büyük Türk Devleti
Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 4. asır - M.S. 4
Batı Hun İmparatorluğu 374-496
Avrupa Hun İmparatorluğu
Ak Hun İmparatorluğu 4. asır sonları - 577
Göktürkler İmpararorluğu 552-582-744
Uygur İmparatorluğu 744-840
Avar İmparatorluğu 6. asır - 805 (Avrupa)
Hazar İmparatorluğu 7. asır - 965
Karahanlılar Devleti 840-1212
Gazneliler Devleti 962-1187
Büyük Selçuklu Devleti 1038-1194
Harzemşahlar Devleti 1097-1231
Altınordu Devleti
Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922
Timur İmparatorluğu
Babürlüler Devleti 1526-1858

Diğer İmparatorluklar Saka İskit Devleti
Doğu Göktürk İmparatorluğu 582-630
Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630
İkinci Göktürk İmparatorluğu 681-744 - Kutluk devleti

Büyük Devletler Eyyubiler Devleti 1171-1348
Delhi Türk Sultanlığı/1206-1413
Mısır Memlük Devleti 1250-1517
Çağatay Devleti
İlhanlılar Devleti
Safeviler Devleti

Devletler Çu Devleti (M.Ö. 1116-247)
Kuzey Hun Devleti 48-156
Güney Hun Devleti 48-216
Doğu Hun Devleti
Birinci Chao Hun Devleti/304-329
İkinci Chao Hun Devleti/328-352
Hsia Hun Devleti/407-431
Kuzey Liang Hun Devleti/401-439
Lov-
lan Hun Devleti/442-460
Tabgaç Devleti/386-557
Doğu Tabgaç Devleti/534-557
Batı Tabgaç Devleti/534-557
Asya Avar Devleti (Juan Juan)
Pencikend Devleti 603 - 700
Taşkent Tudun Devleti 658 - 742
Fergana İhşidi Devleti 627 - 670
Tuharistan Yabgu Devleti 630 - 700
Konglu Devleti 712 - 730
Doğu Türkistan Turfan- Uygur Devleti/911-1368
Liang Şa-t'o Türk Devleti/907-923
Tana Şa-t'o Türk Devleti/923-936
Tsin Şa-t'o Türk Devleti/937-946
Kansu Uygur Devleti/905-1226 (Sarı Uygurlar) (Kanç-o)
Türgiş Devleti 717-766
Karluk Devleti 766-1215
Kırgız Devleti/840-1207
Sabar Devleti/5. asır - 7. asır arası
Basaraba Türk Devleti
Dokuz Oğuz Devleti/5. asır sonu - 6. asır sonu
Otuz Oğuz Devleti/5. asır sonu - 6. asır sonu
Onogur Devleti 5. asır sonu - 6. asır sonu
Tolunoğulları/868-905
Akşitler/935-969
Macarlar Devleti
Doğu Karahanlı Devleti/1042-1211
Batı Karahanlı Devleti/1042-1212
Fergana Karahanlı Devleti/1042-1212
Oğuz-Yabgu Devleti/10. asrın ilk yarısı - 1000
Suriye Selçuklu Devleti/1092-1117
Kirman Selçuklu Devleti/1092-1307
Türkiye Selçuklu Devleti 1092-1307
Irak Selçuklu Devleti/1157-1194
Karakoyunlu Devleti 1380-1469
Akkoyunlu Devleti 1350-1507

Hanlıklar
İlk Dönem Hanlıkları Büyük Bulgarya Hanlığı/630-665
İtil Bulgar Hanlığı/665-1391
Tuna Bulgar Hanlığı/981-864
Sibir Hanlığı
Peçenek Hanlığı/860-1091
Uz Hanlığı/860-1068
Kuman-Kıpçak Hanlığı/9. asır - 13. asır

Altınordu Sonrası Hanlıkları Kazan Hanlığı 1437-1552
Kırım Hanlığı 1440-1475
Kasım Hanlığı/1445-1681
Astrahan Hanlığı 1466-1554
Küçüm Sibir Hanlığı/1556-1600

Azerbaycan Türk Hanlıkları Şirvan Hanlığı
Şeki Hanlığı
Kuba Hanlığı
Gence Hanlığı
Revan Hanlığı
Karabağ Hanlığı
Bakü Hanlığı 1747 - 1806.
Nahcivan Hanlığı

Özbekistan Türk Hanlıkları Şeybani Hanlığı 13. asır
Özbek Hanlığı 1428-1599
Hive Hanlığı/1512-1920
Buhara Hanlığı/1599-1785
Hokand Hanlığı/1710-1876

Kazak Türklerinin Hanlıkları Nogay Hanlığı
Kazak Hanlığı 13. asır (Kazak cüzleri)
Kazak Kırgızları Hanlığı

Kırgız Türklerinin Hanlıkları Kırgız Hanlığı

Yaka Türkmenlerinin Hanlıkları Türkmenistan Hanlığı/1860-1885

Doğu Türkistan Hanlıkları Kaşgar-Turfan Hanlığı/15. asır başları - 1877

Anadolu Beylikleri 
Çaka Beyliği/1081-1098
Dilmaçoğulları Beyliği/1085-1192
Çubukoğulları Beyliği 1085-1092
Danişmendli Beyliği 1092-1178
Saltuklu Beyliği 1092-1202
Ahlatahlar Beyliği/1100-1207
Artuklu Beyliği/1102-1408
İnaloğulları Beyliği/1098-1183
Mengüçlü Beyliği/1072-1277
Erbil Beyliği/1146-1232
Çobanoğulları Beyliği/1227-1309
Karamanoğulları Beyliği 1256-1483
İnançoğulları Beyliği/1261-1368
Sâhipataoğulları Beyliği/1275-1342
Pervaneoğulları Beyliği/1277-1322
Tacettinoğulları 12. yy
Canikoğulları 12. yy
Menteşeoğulları Beyliği 1280-1424
Candaroğulları Beyliği 1299-1462
Karesioğulları Beyliği 1297-1360
Germiyanoğulları Beyliği 1300-1423
Hamitoğulları Beyliği 1301-1423
Saruhanoğulları Beyliği 1302-1410
Aydınoğulları Beyliği 1308-1426
Tekeoğulları Beyliği 1321-1390
Eretna Beyliği 1335-1381
Dulkadıroğulları Beyliği 1339-1521
Ramazanoğulları Beyliği 1325-1608
Dobruca Türk Beyliği/1354-1417 - Balkanlar'da
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398
Eşrefoğulları Beyliği 13. asır ortaları - 1326
Berçemeoğulları Beyliği/12. asır
Yarluklular Beyliği/12. asır

Atabeylikler
Böriler/1117-1154 (Suriye Atabeyliği)
Zengiler 1127-1259 (Musul Atabeyliği)
İl-Denizliler/1146-1225 (Azerbaycan Atabeyliği)
Salgurlular 1147-1284 (Fars Atabeyliği)

Modern İran Yönetimindeki Türk Hanedanları Afşar Hanedanlığı
Kaçar Hanedanlığı
Pehlevi Hanedanlığı

Cumhuriyetler
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913 - 29 Ekim 1913, 1920-1921.
Türkistan Milli Devleti 1917 - 1920.
Alaş Orda Milli Devleti 1917 - 1920.
İdil Ural Devleti 1918- 1919.
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 - 1920.
Güney Azerbaycan Azadistan Cumhuriyeti 1919 - 1920.
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 1919.
Doğu Türkistan Cumhuriyeti 1920-1925, 1932-1934, 1944-1949.
Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921-1944.
Hatay Cumhuriyeti 1938 - 1939.

Sovyet Dönemi Cumhuriyetleri
Azerbaycan USSR
Kazakistan USSR
Kırgızistan USSR
Özbekistan USSR
Türkmenistan USSR

 


 
   
 
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=
SiteEkle.Web.Tr Bölgeler ve Şehirler ..logo-technitoit